Trzeci tydzień w Hiszpanii.

Trzeci tydzień w Hiszpanii.