A po praktykach – „Praktyka czyni mistrza”.

A po praktykach – „Praktyka czyni mistrza”.